Kennisquiz: middelen en maatregelen

1. Bij hoeveel procent van de bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen wordt een vorm van vrijheidsbeperking toegepast?
A 27 procent.
B 47 procent.
C 67 procent.

2. Het vastbinden van cliënten vermindert het valrisico.
A Dat is waar.
B Dat is niet waar.

3. Middelen of maatregelen kunnen (tijdelijk) worden ingezet zonder akkoord van de cliënt of vertegenwoordiger.
A Dat is waar.
B Dat is niet waar.

 

4. Wat is de juiste volgorde van stappen bij het inzetten van een middel of maatregel?
A Constateren - toestemming - voorbereiden - toepassen – evaluatie.
B Constateren - voorbereiden - toestemming - evaluatie – toepassen.
C Constateren - voorbereiden - toestemming - toepassen – evaluatie.

5. Wat gebeurt er met een ingezet middel na verzet?
A Iedere eerder gegeven toestemming vervalt.
B Iedere eerder gegeven toestemming vervalt na instemming van een derde.
C Iedere eerder gegeven toestemming wordt voortgezet en vervalt niet na instemming van een derde.

6. Maatregelen en middelen kunnen niet alleen vrijheidsbeperkend, maar ook vrijheidsverruimend werken.
A Dat is waar.
B Dat is niet waar.

7. Bij verzet is:
A. De wens van de cliënt leidend.
B. De wens van de familie leidend.

8. Waar draait het nieuwe wetsvoorstel Zorg en Dwang om?
A Dat maatregelen met betrekking tot vrijheidsbeperking toenemen en worden uitgebreid.
B Dat maatregelen met betrekking tot vrijheidsbeperking worden afgeschaft.
C Dat maatregelen met betrekking tot vrijheidsbeperking afnemen en worden ingeperkt.

Elk goed antwoord levert één punt op. Tel al je punten bij elkaar op en bekijk de uitslag!

Antwoorden: 1A 2B 3B 4C 5A 6A 7A 8C

Uitslag:

0-3 goed 
Je weet nog niet voldoende. 

3-6 goed
De belangrijkste dingen weet je.

6-8 goed
Je hebt het helemaal begrepen!

terug

 • Visie van Cura Thuiszorg
  Visie van Cura Thuiszorg
  Cura is Latijns voor verzorging en verpleging, wat onze werkzaamheden omschrijft. Wij bieden ondersteuning in de zelfzorg en mantelzorg, waar de zorgvrager een actieve rol in heeft. Wij zijn een kleinschalige professionele organisatie op het gebied…
  Lees meer...
 • Onze zorg
  Onze zorg
  Cura kenmerkt zich als een kleinschalige, klantgerichte, Wlz-erkende organisatie. Waar Royal Care aanvullende diensten als huishoudelijk werk, langdurige zorg en terminale zorg aanbiedt, concentreren wij ons op de thuiszorg. Tevens biedt Cura ondersteuning op het gebied van: -…
  Lees meer...
 • Kwaliteit van zorg
  Kwaliteit van zorg
  Cura levert zorg op maat. We voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, zijn HKZ-gecertificeerd en hechten veel waarde aan de privacy van onze cliënten. Indien er klachten zijn, worden deze met aandacht behandeld. Onder de koepel…
  Lees meer...
 • Klanttevredenheid
  Klanttevredenheid
  Wij hechten waarde aan de ervaringen van onze cliënten en zorgverleners. Indien zij ideeën hebben over hoe onze zorgdienst te verbeteren, staan wij daarvoor open. Via onder andere het tweejaarlijke klanttevredenheidsonderzoek monitoren wij de tevredenheid…
  Lees meer...