Kennisquiz: urineweginfecties

1 Wat is een urineweginfectie?
A Een ontsteking van de urinewegen.
B Een ontsteking van de blaas.
C Een bacteriële infectie van de urinewegen.
D Een bacteriële infectie van de blaas.

2 Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van urineweginfecties?
A Hoge leeftijd, het vrouwelijk geslacht en incontinentie.
B Hoge leeftijd, het mannelijk geslacht en dementie.
C Hoge leeftijd, het mannelijk geslacht en incontinentie.

3 De anamnese is bij ouderen het minst belangrijk bij het stellen van een diagnose.
A Dat is waar.
B Dat is niet waar.

4 Wat zijn specifieke klachten bij urineweginfecties?
A Bloed in de ontlasting, incontinentie voor ontlasting en vaker naar het toilet moeten.
B Pijn bij het plassen, kleine beetjes plassen en vaker naar het toilet moeten.
C Pijn bij het plassen, minder vaak plassen en plotselinge incontinentie.

5 Welke bewering klopt niet?
A Door overdiagnostiek worden mensen behandeld waarbij het niet zou hoeven.
B Door onderdiagnostiek lopen cliënten soms langer door met een UWI dan nodig.
C Met behulp van een urinestick kan altijd met zekerheid een UWI worden vastgesteld.

6 De klachten van ouderen en jongeren met een UWI zijn precies hetzelfde.
A Dat is waar.
B Dat is niet waar.

7 Wat is als verzorgende de belangrijkste taak bij de verzorging van ouderen met een (mogelijke) urineweginfectie?
A Observeren, vragen, afwachten en rapporteren.
B Praten, observeren, vragen en rapporteren.
C Praten, afwachten, observeren en vragen.

8 Wat zijn belangrijke tips bij het voorkomen van urineweginfecties?
A Vaak naar het toilet gaan, veel drinken en van voren naar achteren vegen.
B Goede hygiëne, veel drinken en van achteren naar voren vegen.
C Goede hygiëne, veel drinken en van voren naar achteren vegen.

Elk goed antwoord levert één punt op. Tel al je punten bij elkaar op en bekijk de uitslag!

1C 2A 3B 4B 5C 6B 7B 8C

Uitslag

 

0-3 goed 
Je weet nog niet voldoende. 

 

3-6 goed
De belangrijkste dingen weet je.

 

6-8 goed
Je hebt het helemaal begrepen!

terug

 • Visie van Cura Thuiszorg
  Visie van Cura Thuiszorg
  Cura is Latijns voor verzorging en verpleging, wat onze werkzaamheden omschrijft. Wij bieden ondersteuning in de zelfzorg en mantelzorg, waar de zorgvrager een actieve rol in heeft. Wij zijn een kleinschalige professionele organisatie op het gebied…
  Lees meer...
 • Onze zorg
  Onze zorg
  Cura kenmerkt zich als een kleinschalige, klantgerichte, Wlz-erkende organisatie. Waar Royal Care aanvullende diensten als huishoudelijk werk, langdurige zorg en terminale zorg aanbiedt, concentreren wij ons op de thuiszorg. Tevens biedt Cura ondersteuning op het gebied van: -…
  Lees meer...
 • Kwaliteit van zorg
  Kwaliteit van zorg
  Cura levert zorg op maat. We voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, zijn HKZ-gecertificeerd en hechten veel waarde aan de privacy van onze cliënten. Indien er klachten zijn, worden deze met aandacht behandeld. Onder de koepel…
  Lees meer...
 • Klanttevredenheid
  Klanttevredenheid
  Wij hechten waarde aan de ervaringen van onze cliënten en zorgverleners. Indien zij ideeën hebben over hoe onze zorgdienst te verbeteren, staan wij daarvoor open. Via onder andere het tweejaarlijke klanttevredenheidsonderzoek monitoren wij de tevredenheid…
  Lees meer...