Aanvraag en tarieven

Welke zorg u ook nodig heeft, Cura helpt u.

Indien u in aanmerking wenst te komen voor verzorging in een instelling, dan heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Voor thuiszorg wordt een indicatie afgegeven door de wijkverpleegkundige. Meer informatie over de aanvraag en tarieven vindt u hier.

Tijdens een intake gesprek zal worden gekeken naar de zorg die u nodig heeft. Er wordt gekeken naar in hoeverre u reeds zorg ontvangt en waar Cura ondersteuning kan bieden. De afspraken zullen worden vastgelegd in een individueel zorgplan. Wij zullen zorg dragen voor de verwerking van de zorgvraag en zullen de geleverde uren bij uw zorgverzekeraar in rekening brengen.

Veranderingen in de zorg

De veranderingen in de zorg zijn in volle gang. Ook in het aanvragen en in de kosten van de thuiszorg. De persoonlijke zorg en verpleging valt sinds 2015 onder de ZvW (zorgverzekeringswet) en de zorg in een instelling onder de WLZ (wet langdurige zorg). Op de website van VGZ ‘wijzigingen in de AWBZ en pgb’s’ kunt u lezen welke veranderingen in de zorg voor u van toepassing zijn. Tevens staan alle ‘veranderingen rondom het pgb’ vermeldt. Op beide pagina’s vindt u een handig overzicht van de toekomstige inrichting van uw zorg.

 • Visie van Cura Thuiszorg
  Visie van Cura Thuiszorg
  Cura is Latijns voor verzorging en verpleging, wat onze werkzaamheden omschrijft. Wij bieden ondersteuning in de zelfzorg en mantelzorg, waar de zorgvrager een actieve rol in heeft. Wij zijn een kleinschalige professionele organisatie op het gebied…
  Lees meer...
 • Onze zorg
  Onze zorg
  Cura kenmerkt zich als een kleinschalige, klantgerichte, Wlz-erkende organisatie. Waar Royal Care aanvullende diensten als huishoudelijk werk, langdurige zorg en terminale zorg aanbiedt, concentreren wij ons op de thuiszorg. Tevens biedt Cura ondersteuning op het gebied van: -…
  Lees meer...
 • Kwaliteit van zorg
  Kwaliteit van zorg
  Cura levert zorg op maat. We voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, zijn HKZ-gecertificeerd en hechten veel waarde aan de privacy van onze cliënten. Indien er klachten zijn, worden deze met aandacht behandeld. Onder de koepel…
 • Klanttevredenheid
  Klanttevredenheid
  Wij hechten waarde aan de ervaringen van onze cliënten en zorgverleners. Indien zij ideeën hebben over hoe onze zorgdienst te verbeteren, staan wij daarvoor open. Via onder andere het tweejaarlijke klanttevredenheidsonderzoek monitoren wij de tevredenheid…
  Lees meer...