De DiSK is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio. Middels de DiSK bespreken wij uw knelpunten en zoeken samen naar oplossingen. Cura is, naast zorgaanbieder, uw sociale wegwijzer. Wij helpen u bij het vinden van de juiste voorzieningen en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Wet, Werk en Bijstand (WWB).

Meer informatie over de DiSK in uw regio?

  • Wijkverpleging van Royal Care
      Royal Care biedt al deze zorg in de door u gewenste omgeving.  Onze betrokken en gemotiveerde professionals staan 24 uur per dag 7 dagen per week voor u klaar. Onze extramurale zorg diensten: Respijtzorgambulante…