Algemene Links

Cura Thuiszorg werkt samen met verschillende partijen. Deze samenwerkingsverbanden versterken Cura als organisatie, maar ook de relatie met zorgvragers en zorgverleners. Samen zorgen wij ervoor dat iedere zorgvrager de zorg krijgt die hij nodig heeft en dat de zorgverleners in staat zijn om hun beroep naar behoren uit te voeren. U vindt hier een overzicht van onze partners.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

De website, www.ciz.nl, van het CIZ helpt u op weg met algemene informatie. Het CIZ geeft informatie over wanneer u in Nederland recht heeft op verzekerbare zorg.

College voor Zorgverzekeraar

Op de website www.cvz.nl vindt u alle informatie over de Wet Langdurige Zorg.


Branche Belangenverenging Thuiszorg Nederland (BTN)

Cura is aangesloten bij de BTN. Op www.branchebelang-thuiszorg.nl vindt u meer informatie.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)  

Het CAK is verantwoordelijk voor de administratie en inningen van de eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg (WLZ). Meer informatie over het CAK kunt u vinden op www.hetcak.nl.

Kies Beter

Op www.KiesBeter.nl vindt u de informatie die u nodig heeft bij het maken van de juiste keuzes in de zorg. U kunt hier informatie vinden over onder andere gezondheid, ziektes, zorgaanbieders en vergelijkingen.


PersoonsGebonden Budget (PGB’s) en WLZ (voormalige AWBZ)

De veranderingen in de AWBZ en PGB’s zijn in volle gang. Op de website van VGZ ‘wijzigingen in de AWBZ en pgb’s’ kunt u lezen welke veranderingen in de zorg voor u van toepassing zijn. Tevens staan alle ‘veranderingen rondom het pgb’ vermeldt. Op beide pagina’s vindt u een handig overzicht van de toekomstige inrichting van uw zorg.

Alle overige informatie over het Persoons Gebonden Budget vindt u op www.pgb.nl.


Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 (VWS)

Het Ministerie van VWS is het overheidsbeleid t.a.v. de thuiszorgsector. Op www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws vindt u alle informatie.


Graag willen wij u de site van de zorgwijzer onder de aandacht brengen. De website is vernieuwd, waarbij de focus ligt op het aanbieden van zorgwijzers voor bekende en minder bekende aandoeningen. Het laatste nieuws omtrent het zorgverzekeringsstelsel, vergoedingen en het verzamelen van klantbeoordelingen over de zorgverzekeraars in Nederland staat in een overzicht weergegeven

 • Visie van Cura Thuiszorg
  Visie van Cura Thuiszorg
  Cura is Latijns voor verzorging en verpleging, wat onze werkzaamheden omschrijft. Wij bieden ondersteuning in de zelfzorg en mantelzorg, waar de zorgvrager een actieve rol in heeft. Wij zijn een kleinschalige professionele organisatie op het gebied…
  Lees meer...
 • Onze zorg
  Onze zorg
  Cura kenmerkt zich als een kleinschalige, klantgerichte, Wlz-erkende organisatie. Waar Royal Care aanvullende diensten als huishoudelijk werk, langdurige zorg en terminale zorg aanbiedt, concentreren wij ons op de thuiszorg. Tevens biedt Cura ondersteuning op het gebied van: -…
  Lees meer...
 • Kwaliteit van zorg
  Kwaliteit van zorg
  Cura levert zorg op maat. We voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, zijn HKZ-gecertificeerd en hechten veel waarde aan de privacy van onze cliënten. Indien er klachten zijn, worden deze met aandacht behandeld. Onder de koepel…
 • Klanttevredenheid
  Klanttevredenheid
  Wij hechten waarde aan de ervaringen van onze cliënten en zorgverleners. Indien zij ideeën hebben over hoe onze zorgdienst te verbeteren, staan wij daarvoor open. Via onder andere het tweejaarlijke klanttevredenheidsonderzoek monitoren wij de tevredenheid…
  Lees meer...