Verandering in de zorg

In Nederland krijgt iedereen de zorg die nodig is. Of u nu een hoog of een laag inkomen heeft, of u nu jong bent of oud. Dat blijft zo en daar mogen we trots op zijn. Maar de samenleving verandert. Daarom moet ook de manier waarop we de zorg organiseren. Als mensen langer thuis willen wonen, zal de zorg daarop moeten inspelen. Als mensen meer zelf willen regelen, moet dat kunnen. Als de zorgvraag blijft toenemen, zullen we nog beter op de kosten moeten letten. Zo kunnen we garanderen dat iedereen ook in de toekomst de zorg krijgt die nodig is. Wij hebben de veranderingen in de zorg voor u op een rij gezet, met daarbij wat dat voor u betekent.

Vanaf 1 januari 2015 verandert de organisatie van de zorg. Er zijn vier belangrijke veranderingen:

1. a. Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente. Voorbeelden van ondersteuning thuis zijn begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen.

    b. Gemeenten zijn straks ook verantwoordelijk voor alle jeugdhulp.

2. Verpleging en verzorging thuis zijn dan onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Voorbeelden van verpleging en verzorging thuis zijn het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen.

3. Het rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Deze zorg valt onder de nieuwe Wet langdurige zorg*. Er komen meer mogelijkheden om deze zorg thuis te ontvangen. Mensen die de zorg niet thuis willen krijgen, kunnen naar een zorginstelling. Er is een speciale regeling voor 14.000 mensen (jongeren en volwassenen) met een zware zorgvraag en een extramurale indicatie (zie www.hoeverandertmijnzorg.nl/wlz-overgangsrecht).

Na 1 januari 2015 zijn gemeenten, zorgverzekeraars en het rijk dus samen verantwoordelijk voor de zorg.

 

 

 

 

 • Visie van Cura Thuiszorg
  Visie van Cura Thuiszorg
  Cura is Latijns voor verzorging en verpleging, wat onze werkzaamheden omschrijft. Wij bieden ondersteuning in de zelfzorg en mantelzorg, waar de zorgvrager een actieve rol in heeft. Wij zijn een kleinschalige professionele organisatie op het gebied…
  Lees meer...
 • Onze zorg
  Onze zorg
  Cura kenmerkt zich als een kleinschalige, klantgerichte, Wlz-erkende organisatie. Waar Royal Care aanvullende diensten als huishoudelijk werk, langdurige zorg en terminale zorg aanbiedt, concentreren wij ons op de thuiszorg. Tevens biedt Cura ondersteuning op het gebied van: -…
  Lees meer...
 • Kwaliteit van zorg
  Kwaliteit van zorg
  Cura levert zorg op maat. We voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, zijn HKZ-gecertificeerd en hechten veel waarde aan de privacy van onze cliënten. Indien er klachten zijn, worden deze met aandacht behandeld. Onder de koepel…
 • Klanttevredenheid
  Klanttevredenheid
  Wij hechten waarde aan de ervaringen van onze cliënten en zorgverleners. Indien zij ideeën hebben over hoe onze zorgdienst te verbeteren, staan wij daarvoor open. Via onder andere het tweejaarlijke klanttevredenheidsonderzoek monitoren wij de tevredenheid…
  Lees meer...